انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

نامه سرگشاده انجمن‌های تجسمی در خصوص وقایع اخیر دانشگاه هنر

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, کمیته پیگیری, خانه هنرمندان, انجمن های تجسمی ایران
تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴