انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

کمیته همایش‌ها

کمیته همایش‌ها کارگروهی متشکل از چهار عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران است که تلاش دارد برنامه‌های مختلف انجمن از قبیل سالانه‌های عکاسی، ده روز با عکاسان، نشست‌های علمی تخصصی و ایجاد ارتباطات لازم برای ارتقا موقعیت عکاسی در خارج از ایران را در دستور کار قرار دهد.

رامیار منوچهرزاده (مسئول کمیته)

محسن زین العابدینی

آئین شاهرودی

مریم منصوری