انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

کمیته رسانه

کمیته رسانه کارگروهی متشکل از سه عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران است که علاوه بر ارتباط مستمر با رسانه ها، وظیفه‌ی برقراری ارتباط با اعضای انجمن عکاسان ایران و همچنین سایر انجمن‌ها، تشکل‌ها و هنرمندان را دارد.

محسن زین العابدینی (مسئول کمیته)

کمال الدین شاهرخ

وحید علینقی زاده