انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

تاریخچه بازگشت

دهه ۶۰ مبدا شکل گیری نخستین حرکتهای عکاسی در سطح آکادمیک بود و با پایه گذاری دوره دانشگاهی برای عکاسی کشور اولین گروه‌های علمی و حرفه ای در عکاسی بعد از انقلاب ایران شکل گرفت.
انجمن ملی عکاسان ایران برآیند تاریخی تلاشهای حرفه ای در زمینه عکاسی کشور است که مؤسسان آن از میان قشر تحصیل کرده و تجربه اندوخته این رشته در حوادث اجتماعی سه دهه اخیر برخاسته اند و براساس این تجربه تاریخی نگاه آنان متمایل به مفهوم گرایی اجتماعی بوده و مصمم است با ساماندهی علمی عکاسی در سطح کشور نظام دیداری شهروندان را در سامانه‌های فرهنگی شکل دهد و روندی از درخواست‌های آرمانی برای رسیدن به نگاهی نو در میان نسل‌های حاضر و آینده داشته باشد.
انجمن ملی عکاسان ایران خود را وارث و حامی دستاوردهای تاریخی عکاسی ایران می داند و اعضاء خود را بر اساس امید به نگاهی نو و در عرصه عکاسی خلاق برمی گزیند و بسط و تامین حقوق فرهنگی و صنفی آنان را سر لوحه تلاش‌های خود قرار داده است.

تاریخچه انجمن
بنیانگذاری انجمنی ملی و فراگیر برای عکاسی و عکاسان کشور بارها مورد ارزیابی قرار گرفته و تلاشهایی دراین مسیر صورت پذیرفته بود. اما موانع گوناگون اجازه تاسیس چنین انجمنی را عملی نساخت و یادداشت ها، صورت جلسات و تجارب به بایگانی شخصی و خاطرات سپرده شد. نخستین حرکتهای سازمانی ابتدا از طریق تاسیس کلوپ‌های کوچک و انجمنهای محلی بنیان گذاشته شد، که می توان از زنده یاد ابراهیم هاشمی به عنوان موسس نخستین انجمن عکاسی ، در شرکت صنعت نفت آبادان در سال ۱۳۳۷ یاد کرد.

در دهه های ۷۰ و ۸۰ نیاز سازماندهی به عکاسی با تلاش عکاسان در قالب تاسیس انجمنهای بومی وتخصصی سرعت فزاینده ای به خود گرفت و طی این مسیر، ضرورت قطعی تشکیل انجمنی فراگیردر سطح ملی را اجتناب ناپذیر می نمود. اما برای نخستین بار به شکلی کاملا جدی، در بعدازظهر شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۸۳ گروهی متشکل از سی نفر از نمایندگان انجمن های تخصصی، نهادهای آموزشی و نشریات عکاسی در خانه هنرمندان ایران گرد هم آمدند تا تاسیس انجمن ملی عکاسی ایران را برنامه ریزی نمایند. نتیجه این نشست ها که تا تاریخ پنج شنبه ۱۱ اسفند ۸۴ به سرانجام رسید، تصمیمی کاملا نوآورانه و براساس اصول آزاد اندیشی بود. یعنی انتخاب هیات موسس انجمن ملی عکاسی ایران توسط عکاسان کشور.

براساس روال عادی افرادی حول یک محور مشترک گرد هم می آیند و خود راسا نسبت به تشکیل یک انجمن اقدام می نمایند و این برای نخستین بار بود که تاسیس یک انجمن در سطح ملی براساس انتخابات آزاد صورت می پذیرفت. با کاندید شدن عکاسان در سطح کشور هم زمینه حضور و مشارکت در بعد ملی فراهم می شد و هم جلوی هرگونه شائبه ای را می گرفت. ازمیان این نمایندگان آقایان: اسماعیل عباسی، سید عباس میرهاشمی، محسن راستانی، احمد ناطقی، مسعود امیرلویی، محمد تهرانی، محمد فرنود، علیرضا کریمی صارمی و خانم فریبا اباذری به عنوان گروه کاری برگزیده شدند تا ضمن شناسایی عکاسان کشور، برنامه ریزی جهت دعوت در نشت عمومی و همچنین تامین بودجه و مکان برگزاری مراسم را ارزیابی و به سرانجام رسانند. در این مدت مجله عکس به سردبیری مسعود امیر لویی، سایت کارگاه به سردبیری محمد تهرانی و سایت عکاسی به سردبیری علیرضا نیک نژاد زمینه ارزیابی و تبادل نظر در باب تاسیس انجمن ملی عکاسی ایران و همچنین ارتباط با عکاسان در سطح کشور را برعهده گرفتند. سرانجام در پنج شنبه یازدهمین روز آخرین ماه زمستان ۱۳۸۴ در هوای کاملا بهاری، جمعی سیصدو بیست نفره از عکاسان کشور در فرهنگسرای نیاوران گردهم آمدند تا هیات موسس منتخب خود را برگزینند و این هیات مسئولیت تدوین اساسنامه و ثبت آن را بر عهده گیرد.

پس از خواندن بیانیه گروه کاری و واگذاری ادامه کار به هیات موسس منتخب، انتخابات آغاز گردید و از میان ۷۲ کاندیدا ، ۱۳ نفر زیر حائز اکثریت آراء شدند و بدین گونه هیات موسس انجمن ملی عکاسان ایران با انتخابات آزاد برگزیده شدند.

 • اسماعیل عباسی ۲۲۳ رای
 • سیف اله صمدیان ۱۹۵ رای
 • اکبر عالمی ۱۶۷ رای
 • محمد ستاری ۱۶۵ رای
 • مجتبی آقایی ۱۶۱ رای
 • افشین شاهرودی ۱۵۴ رای
 • امیر علی جوادیان ۱۴۱ رای
 • محسن راستانی ۱۳۷ رای
 • سید عباس میرهاشمی ۱۲۸ رای
 • محمد فرنود ۱۰۸ رای
 • مریم زندی ۹۷ رای
 • فرزا د هاشمی ۹۷ رای
 • ساعد نیک ذات ۹۳ رای
  سعید دستوری (مشاور هیات موسس)