انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

تشکیل کمیته پیگیری

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, کمیته پیگیری, خانه هنرمندان, انجمن های تجسمی ایران
تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰