انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

گزارش هیات مدیره انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران

به نام خدا
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
هیات مدیره انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران

گزارش و چکیده فعالیت‌های سال نخست این انجمن را به آگاهی اعضای محترم می‌رسانم:

هیات مدیره

الف - ترکیب اعضای اصلی هیات مدیره برای یک دوره سه ساله از تیرماه ۱۳۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۲:
۱. محمدمهدی رحیمیان        رئیس
۲. مسعود زنده روح کرمانی   نایب رئیس
۳. مجید ناگهی                   دبیر
۴. حسن غفاری                  خزانه دار
۵. فرزاد محمدحسین زاده هاشمی
۶. افشین شاهرودی
۷. سیف‌الله صمدیان

ب - ترکیب اعضای علی البدل هیات مدیره برای یک دوره سه ساله از تیرماه ۱۳۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۲:
۱. سعید دستوری
۲. سیدعباس میرهاشمی
۳. محسن راستانی

ج - ترکیب بازرسان برای یک دوره یک ساله از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰:
۱. کمال‌الدین شاهرخ         اصلی
۲. بابک برزویه                 علی البدل

د – امور مالی و اداری
۱. مریم منصوری           مدیر اجرایی
۲. وحید علینقی زاده   انفورماتیک و پشتیبانی فنی سامانه
۳. مسعود پورکاشانی      امور مالی

تغییرات:
   تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ همه تغییرات انجام شده در ترکیب اعضای هیات مدیره و پس از پذیرش آن از سوی این هیات و بازرس، توسط آقای محمدمهدی رحیمیان رئیس هیات مدیره کتباً به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع داده شده است.

۱. در سال گذشته با پذیرش درخواست کناره‌گیری آقای مجید ناگهی از عضویت در هیات مدیره و مسئولیت دبیر انجمن، آقای سعید دستوری جایگزین شد. 

۲. در سال‌جاری درخواست کناره‌گیری آقای سیدعباس میرهاشمی از اعضای علی البدل پذیرفته شد.

۳. در سال جاری با پذیرش درخواست کناره‌گیری آقای سیف‌الله صمدیان از عضویت در هیات مدیره، آقای محسن راستانی جایگزین شد.

۴. در مهرماه سال‌جاری با پذیرش درخواست کناره‌گیری آقای محمدمهدی رحیمیان از عضویت و ریاست هیات مدیره که در مردادماه ارائه شده بود، آقای افشین شاهرودی به سمت ریاست هیات مدیره انتخاب و پذیرش مسئولیت کرد.

۵. در مهرماه سال‌جاری با پذیرش درخواست کناره‌گیری آقای مسعود زنده‌روح کرمانی از عضویت و سمت نایب رئیس هیات مدیره، به پیشنهاد رئیس و تایید هیات مدیره، آقای فرزاد محمدحسین زاده هاشمی به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و پذیرش مسئولیت کرد.

۶. در مهرماه سال‌جاری درخواست کناره‌گیری آقای حسن غفاری از عضویت هیات مدیره و مسئولیت خزانه‌دار پذیرفته و مقرر شد تا تاریخ برگزاری مجمع سالانه، ارائه گزارش مالی و انجام انتخابات، مسئولیت موقت رسیدگی به امور حسابداری و مالی انجمن را تحت نظارت رئیس هیات مدیره عهده‌دار باشند.

   جلسات هیات مدیره در سال گذشته و سالجاری با محوریت قرار دادن موضوعات زیر و نیز بررسی عملکرد انجمن در شورای عالی، کمیسیون‌ها و شوراهای تخصصی خانه هنرمندان ایران و همچنین در اتخاذ شیوه‌های تعامل با شورای اسلامی شهر تهران، وزارت تعاون، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران برگزار شده است.

شناسه ملی

   از مهرماه سال ۱۳۹۹ برای دریافت «شناسه ملی» اقدام شد و این پیگیری‌های مستمر در اسفندماه سال گذشته به نتیجه رسید و انجمن تاسیس و ثبت نهایی گردید.

تفویض اختیار

   در اسفندماه سال گذشته و با تصویب پیشنهاد هیات مدیره «انجمن صنفی عکاسان ایران» و در هماهنگی با دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمیسیون مشترک موضوع بند ۴ وزارت ارشاد و وزارت تعاون و با توجه به شرایط و موانع موجود، کلیه حقوق و امتیازات «انجمن صنفی عکاسان ایران» که از سال ۱۳۸۸ دارای مجوز و پروانه بهره‌برداری از وزارت کشور است تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف این انجمن در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به «انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران» تفویض اختیار و واگذار شد.

اعضای انجمن

۱. بنابر مصوبه مذکور عضویت کلیه اعضای انجمنِ وزارت کشور پس از طی مراحل اداری و رعایت ضوابط قانونی در انجمن وزارت تعاون پذیرفته شدند تا بتوانند در صورت تمایل از مزایای این دو انجمن به صورت همزمان بهره‌مند ‌شوند.
تبصره: اعضای جدید پذیرفته شده در «انجمن صنفی سراسری» برای عضویت در «انجمن صنفی» وزارت کشور باید از طریق فراخوان کمیته عضویت آن انجمن درخواست جداگانه‌ای را در سامانه مربوطه بارگذاری و فرآیند عضوگیری را پیگیری کنند.

۲. از تابستان سال گذشته به پیشنهاد «کمیته علمی» و پذیرش «کمیته عضویت و امور رفاهی» و بر مبنای اهداف اساسنامه در کنار پذیرش درخواست بررسی وضعیت عکاسان داوطلب برای عضویت در انجمن، اقدام به پذیرش پژوهشگران عکاس کردیم و تا کنون در دو نوبت عضوگیری عده‌ای از پژوهشگران عرصه عکاسی در چهارچوب پیشبرد اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی به اعضای انجمن پیوسته و افزوده شده‌اند. 

فعالیت‌های برون انجمنی

۱. برقراری ارتباط فعال، مستمر و موثر با آقای دکتر محمدجواد حق‌شناس در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران و نیز شهرداری تهران، برای همکاری در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و نیز دریافت مبلغ یک میلیارد ریال برای پشتیبانی از فعالیت‌های انجمن در سال ۱۴۰۰

۲. گفت‌وگو و مذاکره با آقای هادی مظفری مدیرکل تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون همکاری با آقای عبدالرحیم سیاهکارزاده مدیر عامل موسسه توسعه هنرهای تجسمی در جهت برگزاری چهاردهمین دوسالانه عکس ایران در سال ۱۴۰۱ 

۳. گفت‌وگو و تفاهم با آقای برزین ضرغامی مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران برای طراحی، اجرا و برگزاری مسابقه عکس برگریزان تهران که در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ با دبیری آقای ساعد نیکذات با موفقیت انجام شد.   

۴. ارائه‌ی پیشنهاده و طرح جامع فعالیت‌های فرهنگی و هنری انجمن عکاسان ایران برای شهر تهران در سال ۱۴۰۰ که به سفارش شهرداری تهران و با کمک آقای محسن راستانی تهیه و ارائه گردید.   

۵. تلاش برای تشکیل و پیشبرد کارگروه روسای هیات مدیره‌های انجمن‌های تجسمی ایران و انتخاب قاطع آقای محمدمهدی رحیمیان به عنوان نماینده هفت انجمن تجسمی برای حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای موزه هنرهای معاصر تهران و کارگروه گالری‌های تجسمی کشور به همراه دومین نماینده این کارگروه آقای بهزاد اژدری رئیس هیات مدیره انجمن هنرمندان سفالگر  

۶. انجمن از سال ۱۳۹۰ به عضویت شورای عالی خانه هنرمندان ایران پذیرفته شده است اما با توجه به عدم دریافت شناسه ملی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و نیز با بروز مشکلاتی در روند ثبت مجمع سالانه خانه هنرمندان ایران، انجمن عکاسان قادر نبود تا به عنوان یکی از اعضای شورای عالی خانه هنرمندان متن صورتجلسه مجمع را در مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) امضا کند و عملاً از مشارکت در خانه هنرمندان بازماند اما با تلاش و انجام رایزنی‌های بسیاری که با هدف پذیرش درخواست مجدد و استمرار حضور انجمن در شورای عالی خانه هنرمندان ایران انجام شد، موفق شدیم تا پس از سپری شدن وقفه‌ای یکساله باجلب نظر و موافقت و کسب آرای قاطع اعضای شورای عالی در شهریور ۱۴۰۰ در ترکیب اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران حضور یابیم. 

ده روز با عکاسان ایران

۱. با توجه به پاندمی کوید ۱۹برای برگزاری نهمین دوره ده روز با عکاسان در فضای مجازی با ارجاع موضوع به کارگروهی در کمیته همایش‌ها و کمیته علمی پیگیری شد. گزارش و راه کارهای نهایی که با مدیریت آقای مجید ناگهی انجام شده بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نیمه دوم سال گذشته و کمبود اعتبارات لازم به نتیجه نرسید و اجرایی نشد.

۲. پیشنهاد شد تا کمیته همایش‌ها در سال ۱۴۰۰ و در همفکری با جریان‌های مستقل عکاسی در کشور نهمین و دهمین دوره ده روز با عکاسان را با مدیریت آقای فرزاد محمدحسین زاده هاشمی و همکاری کمیته علمی به سرپرستی آقای محسن راستانی پیگیری و به هیات مدیره پیشنهادات خود را ارئه دهند. 

پس از طرح موضوع و ارائه برآورد هزینه برگزاری به هیات مدیره با توجه به کمبود اعتبارات لازم انجام این طرح مشروط به تامین اعتبارات توسط حامیان مالی شد و با توجه به همزمانی با برگزاری مجمع و عدم تامین اعتبارات مالی انجام آن به سال آینده موکول گردید. 

در پایان با توجه به ضرورت برگزاری مجمع سالانه انجمن با همکاری اعضای حاضر در هیات مدیره نسبت به انجام تشکیل مجمع سالانه در سال ۱۴۰۰ اقدام گردید.

محمدمهدی رحیمیان
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران
۱۵ آذر ۱۴۰۰ 
واژه‌های کلیدی:  انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران, انجمن صنفی عکاسان ایران
تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴