انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اسامی سری دوم پذیرفته شدگان عضویت در تیرماه ۱۴۰۰ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی سری دوم دوره اول پذیرفته شدگان تیرماه ۱۴۰۰ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- علیرضا پورهاشمی       تهران
۲- علی محمد (مهرعلی) رزاق منش       تهران
۳- رامتین ره نورد واقف       تهران
۴- مهدی صداقی       تهران

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه‌های کلیدی:  عضویت, پذیرفته شدگان, انجمن, عکاسان ایران, ۱۴۰۰
تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۰۶/۰۴