انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اسامی سری اول پذیرفته شدگان عضویت در تیرماه ۱۴۰۰ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره اول پذیرفته شدگان تیرماه ۱۴۰۰ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- شیدا آرمانی فر       مشهد
۲- مهنوش اورک       اهواز
۳- مهدی ایمانی       اهر
۴- محمدرضا چایفروش اسماعیلی       نیشابور
۵- فرهاد فخریان روغنی       اصفهان

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه‌های کلیدی:  عضویت, پذیرفته شدگان, انجمن, عکاسان ایران, ۱۴۰۰
تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳