انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اسامی سری اول پذیرفته شدگان عضویت در آذرماه ۹۹ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره اول پذیرفته شدگان آذرماه ۱۳۹۹ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- مریم سادات احمدی       كرج
۲- حمید احمدی بصیر       تهران
۳- کیمیا راستگومقدم       تهران
۴- زهره صابری       تهران
۵- میترا عباسپور یاملیق       تهران
۶- پوریا قربان نیا حسن سرائی       تهران

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, عضویت, آذرماه ۹۹
تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷