انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اطلاعیه کمیته علمی در خصوص پذیرش عضو پژوهشگر در دوره اول سال ۹۹

با توجه به اهمیت پژوهش‌های نظری و کاربردی در چهارچوب اهداف انجمن عکاسان ایران، کمیته آموزش و پژوهش در هماهنگی با کمیته عضویت، با بررسی پرونده‌ی درخواست کنندگان دوره‌ی نخست عضوگیری انجمن در سال ۱۳۹۹ تعدادی از افراد حائز شرایط را پس از دریافت پیشینه‌ی فعالیت‌های پژوهشی، تدریس، ترجمه و تالیف که افزون بر فعالیت عکاسی این افراد بود انتخاب و به کمیته‌ی عضویت برای جذب در انجمن معرفی کرد. امیدواریم در دوره های آینده نیز با توجه به نیاز انجمن به اعضای «پژوهشگر» بتوانیم از این سرمایه فرهنگی جهت پیشبرد اهداف انجمن بهره‌مند شویم.

۱- علیرضا اکرمی       تهران
۲- امیر سبوکی       شیراز
۳- بهزاد صحتی       تهران
۴- مریم فاطمی       شمیرانات
۵- سعید فدوی       تهران
۶- علیرضا مهدی زاده       كرمان

کمیته علمی انجمن عکاسان ایران

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, عضویت, خرداد ۹۹, کمیته علمی, پژوهشگر
تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲