انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اسامی سری اول پذیرفته شدگان عضویت در خردادماه ۹۹ انجمن عکاسان ایران اعلام شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی دوره اول پذیرفته شدگان خردادماه ۱۳۹۹ اعلام گردید. اسامی این اعضاء به شرح ذیل می باشد.

۱- چنگیز جلایر       شمیرانات
۲- سید سعید شبیری       تهران
۳- هاله قربانی ملکشاه       تهران
۴- ثریا ابراهیمی       تهران
۵- اعظم شادپور       تهران
۶- یاسر سپهر       تهران
۷- مریم فیروزی       تهران
۸- افسانه آدیگوزل       تبریز
۹- صبا خوانساری       قزوین
۱۰- صابر قاضی       تبریز
۱۱- مجید پناهی جو       تهران
۱۲- شهرام فرزین سرشت       آمل
۱۳- امیر بدرعظیمی       تهران
۱۴- محمدمهدی کاربخش راوری       كرمان
۱۵- مریم دشته(دشتی)       كرمانشاه
۱۶- سیدمتین هاشمی       عجب شیر
۱۷- مریم نعمت اللهی       شیراز

روابط عمومی انجمن عکاسان ایران

واژه‌های کلیدی:  انجمن عکاسان ایران, عضویت, خرداد ۹۹
تاریخ خبر: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷