انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اسامی پذیرفته شدگان سری اول آذر ماه ۱۳۹۶ انجمن عکاسان ایران منتشر شد

به گزارش کمیته عضویت انجمن عکاسان ایران اسامی سری اول پذیرفته شدگان آذر ماه ۱۳۹۶ اعلام گردید. متقاضیان محترم لطفا به پروفایل خود مراجعه نمایند . 

۱-یحیی  باباپور                                     تهران
۲-   علیرضا  بهرامی                              تهران 
۳-علیرضا جلیلی فر                                اصفهان 
۴- سروش جوادیان                                  تهران 
۵-فاطمه حاجیعلی                                    تهران 
۶-سید حسین حسینی                                بوشهر 
۷-علی حنایی                                        شوشتر
۸-حکمت حکیمی                                   تهران 
۹-امین رضازاده منفردنیا                         تهران 
۱۰- حمیدرضا سبزه علی                         تهران 
۱۱-رسول سلیقه                                    ارومیه 
۱۲-زهره صباغ نژاد                              یزد 
۱۳-قاسم فتحی طرزم                             ارومیه 
۱۴-احمد قاسمی                                   اصفهان 
۱۵-پگاه قدیری                                    تهران 
۱۶-حامد قنبرپور                                 تنکابن 
۱۷-مجید قهرودی                                کاشان 
۱۸-انسیه لشگری                                تهران 
۱۹- کاترین ملکی نظری                       تهران 
۲۰- كاوه مناف زاده                             ارومیه 
۲۱-سونا مویدزاده                                ارومیه 
۲۲- سروه نیک خواه                             تهران 
۲۳- منصور وحدانی                             میناب 
۲۴- حامد وکیلی                                   تهران 

 
روابط عمومی انجمن عکاسان ایران
واژه‌های کلیدی:  کمیته , عضویت,
تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴