انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن عکاسان ایران سال ۹۶ ( نوبت اول)

یا حق

بر اساس مفاد اساسنامه و طبق قوانین مندرج در آن انجمن عکاسان ایران اولین نوبت مجمع عمومی خود را در تاریخ  ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برای موارد ذیل برگزار می نماید. لذا هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران از کلیه اعضای خود دعوت بعمل می آورد تا در این جلسه حضور به هم رسانند و برای برگزاری هر چه بهتر این جلسه همکاری لازم را بعمل آورند.

تاریخ: جمعه ۹۶/۱۱/۱۳
زمان: ساعت ۱۰ الی ۱۲

نشانی: تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی، خانه هنرمندان ایران، سالن شهناز 

دستور جلسه:‬‬
1- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس 
2- گزارش خزانه دار و تصویب ترازنامه مالی و بودجه انجمن
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و انتخاب یک عضو علی البدل هیأت مدیره

هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران

وظایف بازرس

1-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
2-مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
3-ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی


وظایف اولیه هیأت مدیره

1-  هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران سالانه حداقل ۲۵ جلسه در محل انجمن تشکیل می دهد
2-  اعضای هیأت مدیره بسته به شرایط و شرح وظایف کمیته های خود از میان خود دبیران کمیته های خود را انتخاب تعیین می‫کند‬‬‬‬‬‬‬
3-  کمیته های انجمن بجز جلسات هیأت مدیره بسته به وظایف کمیته حداقل ۸ تا ۱۵ جلسه در سال را تشکیل می‫دهند‬‬‬‬‬‬‬
4-  اعضای هیأت مدیره در زمینه اجرای اهداف اعلام شده در اساسنامه می بایست شرلیط ایجاد فضای اهداف را ایجاد نمایند.
5- عدم حضور ۳ جلسه غیر موجه موجب سلب عضویت هیأت مدیره می گردد.

شرح وظایف هیات مدیره مندرج در اساسنامه

بالاترین مرجع قانونی انجمن و بر اساس آنچه كه در ماده ۱۷ اساسنامه آمده است دارای اختیارات ذیل می‌باشد:
1- اجرای مفاد اساسنامه.
2- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول.
3- رسیدگی به حساب‌های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات.
4- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
5- افتتاح حساب در یكی از بانك‌‌‌‌ها.
6- انجام تشریفات قانونی.
7- تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در كلیه مراحل قانونی در محاكم.
8- تعیین حكم و تعیین وكیل و عزل آنان.
9- حل و فصل دعاوی از طریق سازش.
10- تصویب و تعیین حقوق و مزایای كاركنان به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی.
11- در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمامی یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص حقوقی و حقیقی دیگر با حق توكیل جز در موضوعاتی كه به موجب این اساسنامه و اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره كلیه اختیارات لازم را برای اداره امور مشروط به رعایت حدود موضوع مفاد اساسنامه انجمن، دارا می باشد.
اعضایی که تمایل به کاندیداتوری بازرس و علی البدل هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران را دارند مدارک خود را تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱  تا ساعت ۱۵ به دبیرخانه انجمن عکاسان با توجه به در نظر گرفتن موارد فوق و توجه به آیتم های ذیل نسبت به اعلام حضور خود اقدام نمایند.
1- اعضای انجمن تابعیت ایرانی داشته و التزام به قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران داشته باشند (ماده ٣ اساسنامه)
2- فعالیت در راستای اهداف انجمن (ماده ٤ اساسنامه)
3- اعضای اصلی انجمن باشد. (ماده ٧ اساسنامه)
4- اعلام کتبی به عنوان کاندید
5- تکمیل فرم تقاضا 
6- اعلام رزومه کاری مرتبط با عکاسی
7- اعلام برنامه های خود برای دوره مورد نظر
8- کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی و کارت عضویت معتبر
9- دو قطعه عکس پرسنلی به همراه فایل دیجیتال آن

برای دریافت فایل های فرم تقاضا - رزومه کاری و برنامه های خود  لطفا کلیک کنید . 

انجمن عکاسان ایران


واژه‌های کلیدی:  مجمع, عمومی, بازرس,
تاریخ خبر: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲