انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

تغییرات اساسنامه‌ای موسسه انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران بازگشت

اولین مجمع  ۱۴۰۰ نوبت سوم

ماده ۱: نام و نوع شخصیت حقوقی
موسسه‌ای غیرتجاری با عنوان «انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران»

ماده ۲: هدف
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای "آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط "مصوب هیات محترم وزیران، تصویب نامه شماره ۱۰۵۵۶۹ /ت ۰۵۶۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ هیات محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضای خود که متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی بر اساس اهداف ذیل تشکیل می‌شود:

 1. فعالیت در راستای گسترش هنر عکاسی و بالا بردن دانش و مهارت های اطلاعات دیداری جامعه هدف .
 2. فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای افزایش سطح هنری، فنی، علمی و فرهنگی عکاسی ایران از طریق گسترش زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، نمایشگاهی و انتشاراتی
 3. فراهم نمودن زمینه‌های مشارکت همگانی در گستره جامعه عکاسی کشور در جهت تامین اهداف انجمن
 4. فعالیت در راستای تامین حقوق مادی و معنوی اعضاء با ارائه پیشنهادهای قانونی و حقوقی به دستگاه‌های قانون گذار، سازمان‌ها و مقامات ذیربط کشور.
 5. حمایت قانونی از عکاسان کشور و نیز گسترش ارتباطات فی ما بین در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.
 6. فراهم نمودن زمینه‌های ساختاری و پژوهشی برای طراحی و ایجاد هوزه های عکاسی در کشور با هدف حفظ وحمایت از آثار و دستاوردهای تاریخ عکاسی ایران.
 7. ایجاد زمینه برای گسترش کاربرد عکاسی و آثار درخشان آن در نهادها و مراکز علمی، تحقیقاتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
 8. معرفی دستاوردهای هنری و قابلیت‌های عکاسان و عکاسی ایران در عرصه‌های ملی و جهانی.
 9. بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی اعضای انجمن.
 10. ایجاد ارتباط، تفاهم و مشارکت با وزازتخانه‌ها، نهادها و سازمانهای داخلی و خارجی بر مبنای ضوابط و قواعد قانونی.
 11. اخذ مقام مشورتی از سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی برابر ضوابط و مقررات مربوطه.

ماده ۳: نام، حوزه جغرافیایی، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی
نام: «انجمن صنفی سراسری عکاسان ایران» که در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی» نامیده می شود. حوزه‌ی جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سراسر کشور جمهوری اسلامی است و اقامتگاه قانونی آن در استان تهران - منطقه ۱۵ شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ایرانشهر، خیابان خردمند جنوبی، کوچه نوشهر، پلاك - ۱۵، ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران، طبقه چهارم، واحد جنوبی کدپستی ۱۵۸۴۶۷۹۱۱۹ و پست الکترونیک آن dabirkhaneh@nips.org.ir خواهد بود.
تبصره ۱: هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه جغرافیایی فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء - از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد - به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده ۵: شرایط عضویت
هر فرد عکاس که دارای شریط زیر باشد می‌تواند برای عضویت در انجمن اقدام کند:
۵-۱- تابعیت ایران.
۵-۲- داشتن حداقل ۱۸ سال سن.
۵-۳- ارائه حداقل ۲۰ عکس (یا پروژه عکاسی) به کمیته عضوگیری انجمن، با هدف بررسی صلاحیت‌های تخصصی برای متقاضیان «عکاس»
۵-۴- متقاضی باید در زمینه عکاسی در یکی از گرایش‌ها و شاخه‌های مختلف آن فعالیت داشته و یا با رویکردی نظری سابقه پژوهش، تألیف، ترجمه و تدریس در این زمینه را داشته باشد.
۵-۵- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه، منشور انجمن و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی.
۵-۶- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۵-۷- عدم سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی
۵-۸- پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه به طور مرتب و منظم.

تبصره ۱: کلیه دارندگان شرایط عضویت می توانند آزادانه براساس آیین نامه عضو گیری، درخواست عضویت خود را مطابق فراخوان عضوگیری سالانه برای انجمن ارسال کنند و هیچ فرد حائز شرایط را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از ارسال درخواست عضویت برای آن منع نمود.

تبصره ۲: چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی کمیته عضوگیری پذیرفته نگردد، این فرد می‌تواند شکایت خود را به بازرس انجمن صنفی اعلام نماید. بازرس موظف است با تشکیل یک «کمیته حل اختلاف» (شامل: بازرس و ۲ عضو کمیته عضویت) نسبت به بررسی شکایت فرد متقاضی عضویت رسیدگی کند و نتیجه را حداکثر طی ۳۰ روز کاری از تاریخ وصول شکایت به ایشان اعلام نماید. نظر کارشناسی این کمیته، قطعی است.

تبصره ۳: موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:
انجمن صنفی دارای دو نوع عضو خواهد بود:
الف- «اعضای اصلی» که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت سالانه می‌باشند.
ب- «اعضای افتخاری» فاقد حق رای در کلیه مجامع انجمن می‌باشند.  ایشان دارای سوابق درخشان در عکاسی، مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز هستند که با پیشنهاد هیات مدیره، توسط مجمع عمومی تایید و انتخاب شده و بدون پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه به عضویت افتخاری پذیرفته می‌شوند.

ماده ۶: موارد تعلیق از عضویت انجمن صنفی:
۶-۱- بیش از یک سال، عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه با دریافت استعلام از مسولان مالی انجمن صنفی موجب تعلیق عضویت خواهد شد.
۶-۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه یا تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن صنفی با تشخیص هیئت مدیره موجب تعلیق عضویت خواهد شد. 
۶-۳- از دست دادن شرایط مندرج در اساسنامه موجب تعلیق عضویت خواهد شد.
۶-۴- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور و محکومیت، موجب محرومیت از عضویت خواهد شد.
۶-۵- استعفای کتبی موجب تعلیق عضویت خواهد شد.
تبصره ۱: کلیه خدمات انجمن صنفی برای افراد تعلیق شده، قطع شده و فقط اسم این افراد در لیست اعضاء انجمن صنفی باقی خواهد ماند. این افراد می‌توانند با رفع مشکلی که باعث تعلیقشان شده، وضعیت عضویت خود را دوباره به حالت عادی بازگردانند.
تبصره ۲: افرادی که عضویتشان تعلیق شده، حق حضور در مجامع، حق رای و حق کاندید شدن برای هیئت مدیره و بازرسان را نخواهد داشت.