انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

حراج تهران مقصر است؟

سعید فلاح‌فر

حراج تهران ـ شاید مهمترین رویداد هنرهای تجسمی نباشد ـ اما پر آوازه ترین و پرحاشیه ترین رویداد سال های اخیر محسوب می شود. حراج تهران در این چند سال، به مدد ارقامی که برای حوزه هنرهای تجسمی تازه و شگفت آور است و به دلیل حاشیه های متنوع و فراوان، بیش از مجموع برنامه های تجسمی و حتی مجموع نمایشگاهای مهم تهران، دوسالانه ها، جشنواره ها و... سرتیتر اخبار این حوزه را به خود اختصاص داده است. حراج تهران از اولین دوره با نقدهای زیادی روبه رو شد. گاهی حراج را به تنها فرشته نجات هنرهای تجسمی تعبیر کرده اند و گاهی در هر آنچه کاستی و خطاست، انگشت اتهام دراز کرده و مقصرش دانسته اند. نقدهایی که از عرش تا فرش را شامل حراج تهران و دست اندرکارانش کرده و هنوز می کند. واقعاً ماجرای حراج تهران چیست؟ چرا و چگونه به راه افتاد؟ هنرمندان نسل جدید تاجر شده اند و یا تاجران علاقه مند به هنر؟ حراج تا چه حد وامدار شرایط اقتصادی و تا چه حد وابسته به اوضاع سیاسی و اجتماعی است؟ آیا منفعت و آسیبی هم دارد؟ آیا حراج با فساد اقتصادی ارتباط دارد و چنان که گفته اند؛ زائیده مافیا و فساد اقتصادی است و یا مولد آن؟ نسبت حراج تهران با هنر و سایر رویدادهای هنری چیست؟ چرا دیگر حراج های گاه و بیگاه هنری نتوانسته اند با حراج تهران رقابت کنند؟

طرح این موضوع شاید کمی کدورت آفرین باشد اما واقعیت دارد. عمده این نقدها، چه آن هایی که ستایش آمیز بوده اند و چه آن ها که کوبنده و درآمیخته با دشنام و ناسزا، از یک آبشخور برآمده اند؛ سوء تفاهم. حراج تهران نظام و تعریفی دارد که کمتر در تحلیل ها و بررسی ها با دقت کافی به کار منتقدین آمده است. اشتباه در شناخت جایگاه، ساختار و کارکرد عملی حراج تهران منبع سوءتفاهماتی است که بسیاری از گمانه زنی ها و اظهارنظرات را به بیراهه کشانده است. امیدها را ناامید کرده و یا برای اقتصاد هنر، فضای انتزاعی و شکننده ای تولید کرده است.
مقایسه ناصواب حراج تهران با سایر رویدادهای این حوزه گاهی به سهو و گاهی به عمد باعث وضعیت تاریک و پرچالش موجود می شود. بعضی از هنرمندان و حتی مدیران فرهنگی تلاش می کنند این پدیده را در چهارچوب مطلق هنر ارزیابی نمایند تا از این رهگذر گزارش و آماری فریبنده برای رونق هنرهای تجسمی دست و پا کنند و یا ضعف های بخش های دیگر هنر را پشت هیاهوهای حراج، دور از چشم و بی اهمیت نشان دهند. در این میان شائبه حمایت ها و مساعدت های دولت (که متولی بسترسازی و تولید ثروت است و نه تولید پول و کسب درآمد و شراکت های رسمی و غیررسمی مالی) دور از ذهن نمی نماید. حمایت هایی که گاهی به واسطه تکذیب ها و انکارهای ناشیانه، افکار عمومی را حساس تر هم کرده است.
عده ای از تشخیص «هنر»، «هنر ـ سرگرمی» و «هنرـ صنعت» طفره می روند و در قیاس آن ها دچار اشتباهات کلیدی و یا پنهان کاری عمدی می شوند.  نباید حراج تهران را با معیاری غیر از ساز و کارهای اقتصاد و حراج اندازه کرد. باید پذیرفت؛ حراج تهران، پیش از آن که رخدادی هنری باشد، فعالیتی اقتصادی و مبتنی بر کالایی به نام «هنرـ صنعت» است. حراج از کالامحوری تئوری های اقتصادی تبعیت می کند و اثر هنری را در تعریفی مغایر باورهای پیشین، وارد فرمول ها و محاسبات بازار و سرمایه و سود و... می کند. هنرمند و اثر هنری در حراج قاعدتاً سفارش پذیر است و از تامین نظر خریدار و دلال یا استقبال از توصیه های برندسازی و... ابایی ندارد. بنابراین نباید از حراج تهران انتظاری مشابه دوسالانه ها و حتی بخش فرهنگی و هنری نگارخانه ها داشت. حراج تهران بنا به تعاریف و اهدافی که دارد باید ـ مثل هر تاجر دیگری ـ آثاری را عرضه کند که فروش و سود مالی بیشتری دارد. بنابراین کیفیت و خصوصیات محض هنری ـ اگر چه امری مهم در این تجارت شمرده می شود ـ اصل اول انتخاب و عرضه آثار نیست. از طرفی حراج ـ به عکس رویدادهای ملی ـ برای کسب رضایت مخاطب عام و خریدار طبقه متوسط و منتقد هنری و... تلاش نمی کند و حوزه وظائفش محدود به مشتری های بالقوه و با توجه به تراز قیمت ها، بسیار محدود است. توقع سپهسالاری هنر و ارتقاء کیفیت و سلیقه هنری مردم از حراج، یا توقع وظائف آموزش تخصصی و عمومی و... از حراج، خواسته ی نامربوط محسوب می شود. اگر بی تعصب، وظائف ذاتی حراج تهران را بپذیریم، ناگزیر همه آنچه به عنوان انتقاد از سطح کیفی آثار و یا الزاماتی که برای شرح کیفیت آثار حراج گفته شده را باید به کل منتفی و ناوارد فرض کنیم. کیفیت در حراج تنها وقتی اولویت است که همسوی افزایش سود و قیمت باشد و عوامل افزایش قیمت دامنه ای وسیع تر از تک عنصر کیفیت دارند. از طرفی هم؛ فشار روانی حاصل از قدرت مالی حراج توانسته است در سلیقه بعضی از هنرمندان مشتاق به حضور در حراج و یا مخاطبینی که کیفیت را با میزان ارزش مالی می سنجند، تاثیرات مخربی به جا بگذارد که رفع آن ها جز از طریق آشنایی کامل با ماهیت و کارکرد حراج ممکن نمی شود. از جمله این که؛ حضور و فروش هیچ اثری در حراج الزاماً نه به معنی ارزش های کیفی اثر و هنرمند است و نه خود به خود محکوم به انگ کنایه آمیز تجاری.

همچنین است در مورد اظهارنظراتی که محدودیت و تکرار شرکت کنندگان در حراج را نشانه رفته و آن را تعبیر به مافیا می کنند. بدیهی است هر صاحب تجارتی این حق را دارد که کالایی را عرضه کند که به هر دلیلی مایل به عرضه و فروش آن است. چه این تمایل حاصل پیش بینی سود بیشتر باشد و چه از نسبت های شخصی و تجاری و گروهی و... نشأت گرفته باشد. همانطور که مثلاً انجمن های تخصصی هنرهای تجسمی برای برپایی نمایشگاه های عمومی خود (از جمله انبساط، ده روز با عکاسان، سرو نقره ای و...) شروطی برای مشارکت اعلام می کنند و از پذیرش آثار هنرمندان غیرعضو ممانعت می نمایند. در واقع به عکس رویدادی مثل دوسالانه که رویدادی ملی و همگانی است و موظف به توزیع عادلانه فرصت بین هنرمندان، حراج تهران چنین تعهد ملی و فراگیری ندارد.

حراج مختار است برای حفظ منافع مالی خود و شرکت کنندگان در حراج نام خریداران خود را (به عنوان سرمایه اقتصادی حراج) محفوظ نگهدارد. اگر چه این امر، به لحاظ اصول شفاف سازی تجارت، برای عده ای قابل قبول نیست و به اعتقاد ایشان فرصت سوءاستفاده های اقتصادی را افزایش می دهد و یا عاملی می شود برای محافظت از متخلفین مالی و اقتصادی جامعه. نمی توان این حقیقت را کتمان کرد که برخی از حامیان و طرفداران حراج، بیش از آن که دلسوز هنر و اقتصاد هنر باشند، فرصتی اینچنین را برای توسعه فعالیت های پنهان اقتصادی و حتی سیاسی خود لازم می دانند. البته در میان خریداران، اتفاقاً کم نیستند افرادی که اصراری بر گمنامی ندارند و یا حتی گاهی به دلیل وسوسه کسب شهرت، جلب نظر، ترفندهای شغلی، تفاخر و تظاهر به تغییر طبقه اجتماعی و... تمایل زیادی به شناخته شدن دارند.

معمولاً برخی منتقدین قیمت آثار حراج ها را با سایر قسمت های بازار قیاس می کنند و از آن نتیجه می گیرند که این میزان اختلاف غیرطبیعی و غیر واقعی و حتی ساختگی است. دوگانگی رونق اقتصادی در حراج و رکود در دیگر بخش های هنرهای تجسمی این استنباط را تایید می کند. فارغ از اعداد و ارقام صوری که ممکن است واقعی نباشند یا هرگز وارد گردش مالی حقیقی نشوند، نباید موضوع قیمت گذاری در حراج را با بازارهای معمول دیگر مقایسه کرد. علاوه بر مقدمات و ترفندهای بازاریابی و بازارسازی و...، خرید و فروش در حراج بر اساس یک قرارداد دو طرفه و اعتباری انجام می شود. به این صورت که طرفین توافق می کنند که قیمت این اثر (مثل توافق اعتباری مبلغ چک بانکی) این عدد باشد که به استناد حضور اثر در حراج و به اعتبار انجام معامله در بازار شناخته و ثبت شده حراج، به عنوان قیمت پایه اثر محاسبه خواهد شد. این شیوه قیمت گذاری به شکل مشخصی با عوامل قیمت گذاری در جاهایی مثل نگارخانه و آتلیه هنرمند و... متفاوت است. اگر چه حراج در دوره های اولیه نوعی اعتماد به نفس را به هنرمندان و بازارهای کالای هنری بازگرداند، اما به تدریج توسعه این توهم قیمت گذاری با معیار حراج در فضاهای نگارخانه ها، آرت فرها، اکسپوها و... باعث سلب آرامش بازار و تضعیف اعتماد تجاری در میان خریداران طبقه متوسط آثار هنری شد. عده ای تصور می کنند با قیاس در کیفیت، قدمت، شباهت و... مجاز به اخذ مبالغی در حدود ارقام حراج هستند، بدون این که به ساز و کارهای بازاری و تجاری خاص حراج توجه کنند. گاهی چنان قیمت آثار هنری در نگارخانه ها و فروشگاه های هنری، افسانه ای و غیرمنطقی است که؛ بعضی از خریداران معمولی دیگر جرات خواندن فهرست قیمت آثار نگارخانه ها و شمردن صفرها را ندارند. تا جایی که در حال حاضر تناسبی میان گردش سالم مالی نگارخانه ها و حراج تهران به چشم نمی خورد. همین اختلاف، گاهی برای هنرمندان تثبیت نشده ای که موفق به فروش اثر در حراج شده اند، تبدیل به معضلی بزرگ می شود. یعنی هم نسبت به رقم حراج تعهد اخلاقی حس می کنند و هم سطح توقعی که برایشان به وجود آمده در فروش و قیمت گذاری نگارخانه ها و... تأمین نمی شود. بنابراین به تدریج درآمدهای معمول خود را از دست می دهند.

هر نوع اقدام دروغین و ریاکارانه به قصد کسب منافع و سود بیشتر در هر نظام قانونی و اخلاقی غیرقابل پذیرش است. اما حسب ماهیت ساختاری حراج تهران؛ ممکن است عدد و قیمت نهایی فروش اثری، متاثر از نحوه پیشنهاد قیمت ها و زد و بندهای مرسوم دور از اخلاق در میان خریداران و حتی نماینده های ناشناس فروشندگان و... باشد، یا عده ای با مقاصد فساد مالی و پولشویی و... در این تجارت سهیم شوند، اما تا جایی که این رفتارها معین و قابل اثبات نیست، مدیران حراج نمی توانند بر اساس حدس و گمان و یا هر تشکیکی، قضاوت نمایند. اگر چه در صورت اثبات موضوع موظف به ابراز نظر و اقدام مقتضی خواهند بود. در موضوعات مشابه دیگر نیز نمی توان از بدنه اجرایی حراج انتظار رفتارهای قضائی، پلیسی و کارآگاهی داشت. همانطور که حراج در رفع شبهات و تعهد در صداقت اظهارات و دقت در اصالت و صحت آثار عرضه شده، ملزم به نهایت دقت و وسواس است، باید خود را موظف به رعایت حقوق هنرمند و خریدار دانسته و در هر مرحله و در هر زمانی که بروز تخلفی محرز شد، قرارداد فروش را لغو و برای احقاق حقوق از دست رفته مراحل قانونی را پیگیری کند.
تصور تزریق مستقیم اموال حاصل از حراج به جیب هنرمندان هم تصور اشتباه دیگری است که مرجع بعضی اظهار نظرات می شود. اعداد نسبتاً بزرگ حراج ممکن است از نظر روانی در رشد ارقام و قیمت ها و یا افزایش میزان فروش آثار هنری تاثیر بگذارد یا به نوعی موجب رونق این کسب و کار باشد، اما عمده آثار عرضه شده در حراج توسط واسطه هایی به حراج معرفی شده و سودهای درشت حاصل از تفاوت قیمت های حراج عملاً به حساب دلال ها و کلکسیونرها واریز می شود. (دلال ها و کلکسیونرهایی که خود موجب افزایش قیمت ها بوده و یا می شوند.) خصوصاً اگر به خاطر داشته باشیم درصد قابل توجهی از آثار حراج؛ مربوط به هنرمندان درگذشته است. انتظار نداشته باشید هنرمندی که اثرش در چند دوره حراج تهران با ارقام میلیاردی به فروش رفته، بلافاصله به قصر تازه ای نقل مکان کند، مگر این که مستقیماً شریک و مستخدم تجارت و سودای بلندپروازانه حراج باشد.

ترغیب به سرمایه گذاری از طریق خرید آثار هنری هم بعد از حراج به کلید واژه پیشنهادات مالی دلالان و نگارخانه داران و هنرمندان و... تبدیل شده است. مثال هایی هم برای این توصیه ارائه می کنند. مثل تابلویی که در یکی از نمایشگاه ها به چند ده میلیون خریداری شده و حالا در حراج تهران با قیمت های میلیاردی به فروش رفته است. این مشاوران اعتقاد دارند خریداران با انتخاب درست می توانند به سودهای کلانی دست پیدا کنند که با هیچ بازاری قابل مقایسه نیست. اما آنچه در این تبلیغات به چشم نمی خورد و یا عمداً پنهان می شود؛ واقعیتی است که با این ظاهر وسوسه انگیز کاملاً متفاوت است. به این ترتیب که اثری که با این فضای متوهم و متورم ارزشگذاری به عنوان مثال از یک نمایشگاه و گالری خریداری می شود؛ تقریباً فروش مجدد آن در همان گالری هم با قیمت مورد انتظار غیرممکن و یا حداقل بسیار دشوار و زمان گیر است. ورود این اثر به فرصت محدود حراج تهران هم کار ساده ای نیست و برای همه افراد و آثار به تساوی و همیشگی اتفاق نمی افتد. اگر سرمایه گذاری با وجود خطر [ریسک] خرید آثاری که از میان تعداد زیادی، بالاخره شاید یکی شانس فروش در حراج را پیدا کند و درصد حراج را بپردازد، در معادلات تجاری قرار گیرد، می بینیم که مثال ها و اعداد و ارقام سود، شباهتی با این تحلیل ها و وعده ها ندارد. البته وقتی این خرید از خود حراج باشد، به مراتب امکان کسب چنین سودی کمتر هم می شود. چرا که اگر این اثر (به تناسب آمار موجود) فرصت فروش مجدد در حراج را پیدا نکند (و با توجه به عدم وجود بازاری موازی و مشابه حراج) ناگزیر به حضور در بازارهایی خواهد بود که قیمت های معمولشان تنها به کسری از ارقام حراج نزدیک می شود.

آیا سوار شدن بر امواج اختلاف طبقات اقتصادی و دامن زدن به آن، فرهنگ اقتصاد حراجی و چکش زدن ـ با آن ریشه های تاریخی دوره های برده داری و فروش احشام ـ همانطور که بعضی مدیران حراج و تحلیل گران حراج ادعا می کنند، پدیده ای همه گیر و معمول در جهان است؟ آیا نگاه کالایی به آثار هنری و این شمایل بازار آزاد، از نگاه همه تئوری پردازان اقتصادی و هنری و یا در اصول همزیستی شهری و اجتماعی، امری پسندیده، خالی از اشکال و قابل توصیه است؟ آیا حراج واقعاً مولد درآمد است و اگر آری چه کسانی از این درآمدها و پسامدهای فرهنگی و اقتصادی آن منتفع می شوند؟ آیا این شیوه تولید درآمد با فرهنگ و اخلاق ملی و مذهبی ایرانیان سازگار است؟ آیا واقعاً حراج رابین هودی است که پول را از حساب سرمایه دارهای کلان، وارد حساب هنرمندان شایسته می کند؟ آیا حراجگذار، ادامه حیات و تداوم حراج و بازگشت سرمایه سرمایه گذاران را تضمین می کند؟ آیا می تواند راهی عملی برای جبران آسیب های خواسته و ناخواسته به فرهنگ و هنر ارائه نماید؟ حراج در مقابل اندک امیدهایی که ـ که گاهی واقعی و گاهی کاذب و گذرا ـ میان هنرمندان جوان آفریده، با سرخوردگی ها و خشم های بسیاری که تولید کرده، چه خواهد کرد؟ آیا حراج می تواند تا سر حد ممکن فضای سالم اقتصادی و شفافی برای تجارت و هنر فراهم کند؟ آیا حراج تهران می تواند برای احترام به فضای هنری کشور و به نفع سلامت کسب و کار، از رانت های احتمالی، حمایت قدرت های اقتصادی و سیاسی سودجو و ناسالم و... چشم پوشی کند؟

 
واژه های کلیدی:  حراج. تجسمی. غیررسمی. سعید فلاح فر
تاریخ نشر: 1397/12/08