انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سیده مریم موسوی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۱
شهرستان مشهد
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....)
پست الكترونیكی smaryammousavi@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 چينانفرادیچين1392/05/21
2 روزنبروکگروهیاسلواکی1387/12/20
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره ملي مشهدمشهد1387/06/10اول
2 جشنواره ملي عكس مشهدمشهد1387/04/08دوم بخش معماري
3 ملي عكس جوانان ايراناروميه1388/08/02پذيرفته شده
4 بين المللي دستهاي پاكمشهد1398/02/14چهارم
5 بين المللي بهداشت روانمشهد1397/07/07سوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 نورانجمن سينماي جوان1394/04/011394/06/01
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه ازاد مشهداستادمشهد1393/03/021402/09/05