انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

احسان امیری سیاوشانی بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۶۴
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی
پست الكترونیكی Ehsan.siavashani@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام Esiisia
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 پروژه ۲۴گروهیخانه هنرمندان1402/09/10
2 پروژه ۲۴گروهیآلمان1400/07/29
3 پروژه ۲۴گروهیگالری ایده1400/10/03
4 پروژه ۲۴گروهیخانه فرهنگ‌ گیلان1400/11/16
5 شهر بیستگروهیقم1399/02/01
6 دوربین نتگروهیمجازی1400/05/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 توفیقزنجان1398/05/25حضور بین برگزیدگان
2 جشنواره ملی فردوستهران1397/11/03کسب مقام دوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی