انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سید محمد رضا حشمت الواعظین بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۴
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - سینما - عکاسی مفهومی - سایر
پست الكترونیكی a.shams1435@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام _tasahol_
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 بچه های خارکگروهیگالری شکوه1401/02/30
2 برون از جسم برون از پوشالانفرادیگالری خارک1391/11/06
3 درونانفرادیگالری خارک1391/11/20
4 ماه قاب خانهانفرادیگالری خارک1387/02/06
5 ایجابگروهیگالری دانشگاه علمی کاربردی اهواز1385/08/01
6 آباد نیستانفرادیگالری دانشگاه هنر علمی کاربردی سوره اهواز1386/07/01
7 هویتانفرادیگالری خارک1391/10/25
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی