انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

امیرحسین ذاکرزاده بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۷
شهرستان كرج
گرایش‌های عکاسی طبیعت - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی zakerzadeh110@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 مدرک هنرمند از فیاپانفرادی 1402/01/02
2 مسابقه عکس صربستان و دریافت مدال نقرهانفرادیصربستان و دریافت مدال نقره1402/10/10
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 گنجواره بهارستان - عکس های تاریخی مرکز اسناد مجلسامیرحسین ذاکرزادهقلم + کتابخانه مجلس شورای اسلامی978-964-316-236-8100011390
2 کتابهای مختلفی می باشد که نام آنها در فایل پیوست قید شده استامیرحسین ذاکرزادهقلم + کتابخانه مجلس شورای اسلامی978-964-316-236-8100011390
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عضو هیئت علمی هستم و موسس دانشکده هنر و معماری در واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی1385/12/011402/01/02
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1   1401/11/25 
2 جشنواره ها و مسابقات مختلف بین المللی در سالهای مختلف - سال قید شده در زیر حدودی می باشد. در مسابقات زیر نظر فیاپ بیش از 120 عکس منتخب دارمکشورهای مختلف در سالهای مختلف و بیش از 100 عکس در جشنواره های بین المللی مختلف و1402/01/02بیش از 120 عکس منتخب
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی و چاپ عکسانجمن سینمای جوانان ایران1370/06/011370/09/01
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه آزاد اسلامیعضو هیئت علمیتهران1380/07/011401/12/29