انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

بهاره حسن زاده بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۵
شهرستان بابل
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی
پست الكترونیكی baharehhasanzadeh2019@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام bahare.hzd
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نمایشگاه گروهی عکس گنجینه بابلگروهیبابل1398/10/07
2 اولین سالانه عکس و نمایشگاه ورودی عکس پاییز در گالری پاییز قائمشهرگروهیقائمشهر1398/10/22
3 نمایشگاه گروهی عکس آغازگروهینگارخانه احسان تهران1400/03/28
4 نمایشگاه گروهی عکس انتزاعگروهینگارخانه آتشزاد تهران1400/06/11
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی