انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

روح اله جوانی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۸
شهرستان اصفهان
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی
پست الكترونیكی javaniphoto@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام javaniphoto
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نخستین نمایشگاه کانون عکس اصفهانگروهیاصفهان - فرشچیان1389/02/25
2 دومین نمایشگاه کانون عکس اصفهانگروهیاصفهان-موزه هنرهای معاصر1390/06/14
3 قطره دریاستگروهیحوزه هنری تهران1398/10/10
4 تجسم هنر اصفهانگروهیگالری هنرستان هنرهای زیبا اصفهان1400/11/16
5 فرمانده منگروهیحوره هنری تهران1399/07/01
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 رحیلروح اله جوانیتا149789646926370200011392
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 پانزدهمین جشنواره تجسمی فجرتهران1401/11/12تقدیر هیات داوران
2 جشنواره بین المللی مزاراتمشهد1400/06/13تقدیر هیات داوران
3 نهمین جشنواره عکس رضویمشهد1398/09/25رتبه برگزیده حرفه ای
4 جشنواره عکس حبیب حرمهمدان1400/09/04رتبه دوم جشنواره
5 دوازدهمین سوگواره ملی مهر محرمسمنان1398/11/16رتبه اول سوگواره
6 دوازدهمین سوگواره ملی هنر عاشوراییتهران1398/07/20رتبه اول سوگواره
7 هشتمین سوگواره عکس هیئتتهران1398/12/01رتبه سوم سوگواره
8 چهارمین جایزه جهانی اربعینتهران1397/10/01منتخب جشنواره
9 جشنواره عکس نگاه به آیندهتهران1397/11/01منتخب جشنواره
10 نخستین جشنواره عکس هشتمشهد1396/05/01منتخب جشنواره
11 دومین جشنواره بین المللی عکس رژانتهران1392/06/12منتخب جشنواره
12 جشنواره عکس روايت سرختهران1390/11/01رتبه اول جشنواره
13 جشنواره عکس عاشوراییاصفهان1388/05/05منتخب جشنواره
14 سومین دوسالانه عکس فرش دستباف ایرانتهران1392/11/01منتخب جشنواره
15 جشنواره عکس آبتهران1394/12/12منتخب جشنواره
16 هشتمین جشنواره عکس رشدتهران1393/07/27منتخب جشنواره
17 نخستین جشنواره عکس تعاوناصفهان1390/10/01منتخب جشنواره
18 مسابقه عکاسی شام غریباناصفهان1390/10/02رتبه اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی خبریفرهنگ وهنر اصفهان1390/07/281390/07/28
۶- سوابق شغلی