انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سیده تارا صادقی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۱
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - مناظر شهری
پست الكترونیكی tara.sadeghi82@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نادیدنیهاانفرادیگالری 7 ثمر1393/06/28
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 آشنایی با هنر و هنرمندان ایران وجهاندانشگاه سوره1398/07/011398/11/01
2 تاریخ تحلیلی هنر ایران و جهاندانشگاه سوره1399/07/011400/09/30
3 آشنایی با هنر های جدیددانشگاه سوره1399/11/011400/04/30
4 تجزیه و تحلیل و نقد آثار تجسمیدانشگاه سوره1399/11/011400/04/31
5 نظریه های نقد از 1900-1980دانشگاه سوره1400/11/011401/03/28
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی