انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

امیرمهدی خندانی پور بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۸
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تئاتر
پست الكترونیكی mehdi.khandani@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 آخرین روزهای اسفندانفرادیگالری محسن1393/02/27
2 ماجراانفرادیگالری محسن1394/09/13
3 مثل هیچ کدامانفرادیگالری محسن1398/05/04
4 عکسگروهیگالری باران1383/10/12
5 چیزی درمیانگروهیمرکزنبشی1398/03/31
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 دوسالانه عکس ایرانفرهنگستان هنر1385/08/10خلاقه
2 نخستین جشنواره هنرهای تجسمی شهرفرهنگستان هنر1387/05/05برگزیده
3 مسابقه عکس گفتگوخانه هنرمندان1383/06/28برگزیده
4 یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی شهرفرهنگستان هنر1397/10/26برگزیده
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 خانه سینماگران جوانعکاستهران1380/05/301381/05/30
2 نخستین جشنواره فیلم کوتاه بارانعکاستهران1380/12/051380/12/10
3 همایش فیلم کوتاه سینماگران جوانعکاستهران1380/10/021380/10/07
4 جشنواره عکس شهرمامسئول نمایشگاه عکستهران1381/07/081381/07/10
5 ماهنامه سوره مهرعکاستهران1386/10/011387/12/29
6 فصلنامه حرفه هنرمندعکاس خبرنگارتهران1383/12/051384/05/20
7 نشر حرفه هنرمندمدیر هنری و اجراییتهران1386/10/011392/02/31
8 گالری محسنعکاسی از آرت ورکتهران1400/02/011401/05/31
9 فروشگاه دوربین لوموگرافیمشاورتهران1398/07/011402/08/01