انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

فاطمه جداری فریدی بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۷۶
شهرستان تبریز
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....)
پست الكترونیكی fatishhh.22@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام fatemejedari
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نگاهگروهیتبریز گالری انار1396/02/14
2 بغض نگاهگروهیتبریز حوزه هنری1398/07/02
3 روایت عکسگروهیسینما ناجی‌1396/09/18
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 هفتمین جشنواره عکس فیروزه تبریزتبریز1395/11/03نفر سوم بخش فرش
2 پنجرهآنلاین1399/03/21نفر اول
3 جشنواره دانشجویی امیدشیراز1398/10/18۱ عکس راه یافته
4 جشنواره دارالسلطنهقزوین1398/02/16۱ عکس راه یافته
5 جشنواره دارالسلطنهقزوین1398/02/16۱ عکس راه یافته
6 فیروزه هشتتبریز1396/02/18۳ عکس راه یافته
7 سفر ( لنز کالجر)لنز کالچر1399/07/21نفر دوم بخش تک عکس
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی