انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

احسان اعوانی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۸
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - تئاتر - طبیعت - مناظر شهری
پست الكترونیكی ehsan.avani@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نوشتن با دوربینگروهیخانه هنر مندان1398/11/12
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی پیشرفتهعلمی کاربردی واحد 251396/11/011397/03/30
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کارشناسی عکاسیدانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی1382/07/011386/06/04
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 روزنامه اطلاعاتعکاستهران1387/12/121387/12/12