انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سیدمحمدوحید ناصری بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۶
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - معماری - مناظر شهری
پست الكترونیكی vahnasseri@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام vahnasseri
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 زمین در یک قابگروهیگالری عکاسان جوان1398/07/19
2 رویای خیسگروهینگارخانه نرگس اداره فرهنگ و ارشاد تهران1398/09/08
3 هنر راه روشنگروهینگارخانه رسول مهر وزارت فرهنگ و ارشاد1398/10/27
4 اولین جشنواره تصویر امیدگروهیکلینیک خیریه مهرانه زنجان1400/11/08
5 اعضای فوکوسگروهیصربستان(مجازی)1399/10/30
6 تصویرسالگروهیخانه هنرمندان1397/12/15
7 تصویرسالگروهیخانه هنرمندان1398/12/15
8 تصویرسالگروهیخانه هنرمندان1399/12/15
9 تصویرسالگروهیخانه هنرمندان1400/12/15
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 هفتمین جشنواره عکس نورنگارموسسه نورنگار1400/09/24دوم
2 جشنواره آلا آرچه قرقیزستانبیشکک پایتخت قرقیزستان1397/10/17تقدیرنامه
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی پرترهخانه عکاسان ایران1398/09/101398/11/20
2 نورپردازیخانه عکاسان ایران1397/11/151398/02/14
3 نگاه عکاسانهخانه عکاسان ایران1397/07/211397/10/08
4 عکاسی دیجیتال 2خانه عکاسان ایران1397/04/121397/06/06
5 عکاسی دیجیتال 1خانه عکاسان ایران1396/10/161396/12/12
6 کارگاه عکاسی مستند استاد حسن غفاریموسسه طنین1398/11/091398/11/12
۶- سوابق شغلی