انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد پارسا گلناری بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۸۳
شهرستان كرج
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - مستند اجتماعی - طبیعت - سایر
پست الكترونیكی parsagolnari11@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام parsagolnari
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 خاکستریگروهیهنرستان هنرهای زیبا پسران کرج گالری هیو1401/12/03
2 صریحگروهیهنرستان هنرهای زیبا پسران کرج گالری هیو1402/04/07
3 دیده ورگروهینگارخانه خانه هنرمندان کرج1402/05/21
4 پژواکانفرادیهنرستان هنرهای زیبا پسران کرج گالری هیو1402/07/03
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره عکس گرافیک و نقاشی دانش آموزی مدرسهتهران1402/02/05اول
2 قدم قدم تا عشقتهران1402/07/01ده برگزیده اول
3 جشنواره فرداتهران1401/05/01دوم استانی
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی