انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

امیر علی نواده شهلا بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۹
شهرستان تبریز
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....)
پست الكترونیكی amir_navadeh23@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام amirnavadeh
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 iran ancient civilizationگروهییونان1396/07/15
2 return art of festivalگروهیوایمار آلمان1400/07/29
3 نمایشگاه گروهی دانشگاه ازاد شبسترگروهیشبستر1391/12/13
4 زنگ در عکاسیگروهیتهران1397/05/19
5 ایران نگارگروهیتهران1397/04/15
6 ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبزگروهیتهران1396/06/18
7 هویت در معماریگروهیتهران1396/03/01
8 13 نمایشگاه هنرهای تچسمی فجرگروهیتهران1399/12/07
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 پنج و هفتامیر علی نواده شهلاانتشارات آثار فاخر9786009775309100011396
2 impact of parametric design of young architectectsامیر علی نواده شهلاsupreme art los angeles9781942912095100012013
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی منطره 1دانشگاه ازاد اسلامی تبریز1399/11/011401/06/26
2 عکاسی دیجیتال پایهدانشگاه علمی کاربردی الف تبریز1399/11/011401/06/26
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 EFIAPفرانسه1400/11/01EFIAP
2 afiapفرانسه1396/11/01afiap
3 اساهی شینبونژاپن1397/09/15مدال طلا
4 مسابقه میراث ناملموس یونسکوایران1398/07/10رتبه 4
5 2 GRAND MSMمونتنگرو1396/04/30مدال طلا
6 asia photo festivalسنگاپور1400/07/29مدال طلا
7 17 دوره مسابفه اورهان هولدینگترکیه1400/02/31روبان افتخاز
8 41 child exibitionصربستان1396/07/17مدال طلا
9 issyk kol 2020قرقیزستان1399/12/01مدال طلا
10 genarationایتالیا1399/06/01مدال طلا
11 ال آرژانتینارژانتین1396/05/15روبان افتخاز
12 3 lion pssسنگاپور1396/07/16روبان افتخار
13 2 exibition desireصربستان1396/07/20روبان افتخار
14 grand msmصربستان1396/04/30روبان افتخاز
15 مسابقه معماریکزه1398/07/27روبان افتخاز
16 hellenicیونان1397/02/11روبان افتخار
17 نورنگارایران1396/08/01برگزیده
18 نورنگارایران1397/10/01برگزیده
19 سومین جشنواره شبکه مستندایران1398/08/01برگزیده
20 دومین مسابفه خانه های روستاییایران1395/07/01برگزیده
21 اولین جشنواره هکس وفیلم موبایلیکیش1398/01/30رتبه 5
22 تالاب های ایرانتهران1398/02/01شایسته تقدیر
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کارگاه تخصصی ویرایش مجموعه عکسشهرداری اراک1396/09/011396/09/01
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزاستاد عکاسیتبریز1399/11/011401/06/26