انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

علی اصغر مقدادی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۲
شهرستان كرج
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - سینما
پست الكترونیكی ali.meghdadi@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام ali.me
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 انگارهگروهیگالری ایده پارسی1399/05/12
2 مزاراتگروهیمشهد1400/06/13
3 خانه روستاییگروهیموزه امام علی (ع)1395/10/30
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 تهران بی توتماشاخانه باران1394/10/05سوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی مقدماتیآموزشگاه عکاسی حرفه ای1394/07/011394/09/30
2 نورپردازیآموزشگاه عکاسی حرفه ای1392/01/201392/03/20
3 عکاسی پرترهآموزشگاه عکاسی حرفه ای1392/01/201392/03/30
4 عکاسی مستندآموزشگاه عکاسی حرفه ای1394/07/011394/09/30
5 ویرایش عکسآرمان1396/06/241396/06/24
6 عکاسی تخصصی سینماآکادمی سینمایی قرمز1400/04/221400/07/13
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 استودیو خانه عکسعکاسکرج1395/03/011400/07/01