انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

علی ملکی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۷
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری
پست الكترونیكی m.a.h.h.maleki@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 هفتمین ده روز با عکاسان ایرانگروهیخانه هنرمندان ایران1397/09/10
2 شانزدهمین جشن تصویر سالگروهیخانه هنرمندان ایران1397/12/05
3 هفدهمین جشن تصویر سالگروهیخانه هنرمندان ایران1398/12/03
4 بیست و ششمین جشنواره تجسمی جوانان ایرانگروهیایلام1398/06/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 شانزدهمین جشن تصویر سالخانه هنرمندان ایران1397/12/25تندیس بخش خلاقه
2 هفدهمین جشن تصویر سالخانه هنرمندان ایران1399/04/06دیپلم افتخار (خلاقه)
3 هفدهمین حشنواره فیلم تصویرخانه هنرمندان ایران1399/04/06تقدیر
4 برگریزان تهرانخانه هنرمندان ایران1400/08/27برگزیده
5 بیست و هشتمین هنرهای تجسمی جوانان ایرانموزه هنرهای معاصر1400/05/16برگزیده هنرهای جدید
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی