انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

عباس -ایلیا محمدی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۱
شهرستان همدان
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - سینما - عکاسی مفهومی - سایر
پست الكترونیكی co.aftab@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام iliya_mohamadi
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 یالانفرادیگالری گاما1400/08/28
2 جلوه زیبایی ایرانگروهیهنگ کنگ1399/04/31
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 تاجیک فوتوتاجیکستان1398/09/26مدال طلا
2 خیامایران1399/02/01مدال نقره کمال الملک
3 خیامایران1400/02/01دیپلم
4 تاجیک فوتوتاجیکستان1399/01/01دیپلم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی