انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمدرضا ملکی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۰
شهرستان قزوین
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی - طبیعت
پست الكترونیكی mohammadreza.maleki@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام Mohammadreza.maleki
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نمایشگاه عکس در ستایش ایرانگروهیبرج میلاد تهران1401/12/12
2 Qazvin art expoگروهیقزوین1400/10/18
3 ریشه درخاکگروهیقزوین1400/12/20
4 Qazvin art photogallaryگروهیقزوین سازمان ارشاد1398/09/06
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی تخصصیکانون عکاسان ایران1392/02/011392/04/01
2 Hdr and photomatixکانون عکاسان ایران1392/02/011392/02/01
3 کارگاه عکاسی نجومیموسسه آسمان در شب1400/11/161400/11/27
4 عکاسی نجومیجهان درشب .توان1396/06/081396/06/10
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 استودیو عکاسی بلوطمالکقزوین1396/10/011402/09/15