انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

فاطمه حسینی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۷
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی
پست الكترونیكی ftmhsi77@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام ftmpic
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 پنجمین سالانه عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهرانگروهیدانشگاه تهران1399/12/01
2 ششمین سالانه عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهرانگروهیدانشگاه تهران1400/09/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره بین المللی نماد ها و نشانه های رضویکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه1392/06/12رتبه اول کشوری عکاسی
2 پانزدهمین فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری-1393/11/27رتبه اول استانی عکاس
3 جشنواره استانی نوجوان سالمارومیه1392/12/14رتبه دوم _عکاسی
4 مسابقات استانی عکاسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-1394/01/19رتبه اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 انجمن علمی عکاسی دانشگاه تهراندبیر انجمنتهران1399/09/011402/02/29