انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

حمید احدی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۸
شهرستان كرج
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تبلیغاتی - تئاتر - سینما - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - معماری
پست الكترونیكی mhamid333@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام hamid_ahadi_photographer
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 ایرانشناسیگروهیهمدان1398/07/20
2 ایرانشناسیگروهیکرمانشاه1398/08/18
3 ایرانشناسیگروهیرشت1398/09/30
4 ایرانشناسیگروهیشیراز1398/10/21
5 ایرانشناسیگروهیاصفهان1398/11/05
6 ایران 1400گروهیتهران1400/03/16
7 ایستگاه هنرگروهیتهران-مترو شهید بهشتی1400/03/23
8 ایرانشناسیگروهیرشت- گواهینامه1398/09/30
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 نشان همکاریتهران1400/05/05گواهینامه
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 گروه خودروسازی سایپاکارشناس تحویل خودروتهران1379/05/091402/05/09