انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

رضا رادپور بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۱
شهرستان مشهد
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی
پست الكترونیكی rezarad5111@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام #rezaradpour https://instagram.com/rezaradpo
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 سفره های افطاریگروهیآنکارا1390/06/14
2 بازار روزگروهیمشهد1402/08/28
3 بوی جوی مولیانگروهیهرات1401/01/12
4 پارسگروهیتهران1402/02/31
5 قابی از جنس تلنگرگروهیفرهنگسرای نیاوران1399/04/05
6 چشم سومگروهیتهران خانه عکاسان جوان1402/08/03
7 عکس رشدگروهیتهران1393/07/27
8 رشد 11گروهیتهران1399/12/10
9 دوسالانه رشدگروهیتهران1402/03/10
10 رضویگروهیاهواز1386/10/15
11 عکس رضویگروهیتبریز1390/07/13
12 رضویگروهیتبریز1392/06/26
13 ایرانگروهیرومانی1391/04/24
14 طنین زندگی 3گروهیتهران1397/06/17
15 هشتگروهیتهران1399/02/03
16 تجسمس فجرگروهیتهران1398/12/08
17 تجسمس فجر طوبی زرزینگروهیتهران1401/12/01
18 فجر خراسان دوره 14گروهیمشهد1400/11/10
19 تجسمس فجرگروهیتهران1396/11/10
20 فجر بخش ویژه قله هاگروهیتهران1401/12/02
21 قاب سرخگروهیتهران خانه عکاسان جوان1402/03/09
22 قرآنگروهیتهران خانه عکاسان جوان1402/05/08
23 مقصورهگروهیتهران خانه عکاسان جوان1402/04/21
24 مهرگانگروهیتهران خانه عکاسان جوان1402/08/15
25 نقد و فضا های شهریگروهیتهران1396/07/12
12
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 مسابقات فرهنگی و هنریمشهد1391/03/27اول
2 مسابقات فرهنگی و هنریمشهد1390/02/12اول
3 خراسانگردمشهد1401/09/06اول
4 رضوییاسوج1388/08/08اول
5 شهربهشتمشهد1397/06/14اول
6 شیراز امروزشیراز1396/02/21برتر
7 کهکشانی هاتایباد1399/12/13اول
8 خبرنگار محلهمشهد1400/08/14اول
9 بانی بانمشهد1402/08/11برتر
10 اترژی های تجدید پذیرمشهد1401/03/19برتر
11 حجاب و عفافزنجان1398/07/16برتر
12 شهر زیبامشهد1393/11/01برتر
13 عکس مستندتهران شبکه مستند1397/08/12دوم
14 بین المللی رسانه ای امام رضا عمشهد1402/07/27دوم
15 اهل بیت عمشهد1390/07/13اول
16 آبرنگمشهد1397/08/13برتر
17 مسابقات فرهنگی و هنریمشهد1390/02/30دوم
18 رشدتهران1399/12/10دوم
19 شهر ایده آلمشهد1391/07/27دوم
20 مسابقات فرهنگی و هنری کشوریتبریز1391/06/14دوم
21 هشتتهران1399/02/07دوم
22 نگاه معلول از دریچه دوربینطبس1396/05/16برتر
23 گلبهارمشهد1399/05/29سوم
24 شبکه مستندتهران1393/06/02سوم
25 مسیر الرضا عمشهد1402/07/05برتر
12
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 بلند مدت سینمای جوانارشاد اسلامی1382/07/041383/04/06
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 آموزش و پرورشدبیرمشهد1362/07/011401/06/31