انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

یاسر سپهر بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۹
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - طبیعت - معماری
پست الكترونیكی yasser.sepehr@gmail.com
سایت اینترنتی www.yassersepehr.com
آدرس اینستاگرام yasser.sepehr_
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 تاریخ ویرانهانفرادیخانه هنرمندان ایران1402/09/27
2 طبیعت ایرانانفرادیگالری شمسه1400/09/19
3 پروازانفرادیگالری دال1399/10/12
4 آرامگه زمان: زندگی در سایه مرگانفرادیگالری تهران امروز1398/11/25
5 خیال در تصویرگروهیگالری جهان نما1389/11/01
6 جشنواره عکس نقرهگروهیگالری هنر1396/10/09
7 جشنواره فرداگروهیخانه هنرمندان ایران1398/07/15
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 دانش فنی تخصصیصیاد نبوی، یاسر سپهر و دیگرانشرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران9789640531952100021398
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی