انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

علیرضا کافی زاده کنگی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۸
شهرستان شهربابك
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - طبیعت - معماری - مناظر شهری
پست الكترونیكی a.r.kafizade@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام alireza_kafizadeh
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 گروهی عکاسان شهربابکگروهیاداره ارشاد شهربابک1395/10/14
2 گروهی عکاسان شهربابکگروهیگالری شهربابک1398/06/04
3 هنرهای تجسمیگروهینگارخانه شهربابک1400/10/02
4 عکس های برتر سال دوربین دات نتگروهیتهران1397/04/10
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره بین المللی خیامتهران1400/10/15دیپلم افتخار
2 جشنواره بین المللی خیامتهران1400/10/15دیپلم افتخار
3 جشنواره بین المللی خیامتهران1400/10/15دیپلم افتخار
4 جشنواره بین المللی خیامتهران1400/10/15دیپلم افتخار
5 جشنواره بین المللی خیامتهران1400/10/15دیپلم افتخار
6 35awards روسیهکشور روسیه1400/03/27دیپلم افتخار
7 جشنواره جوان سربازکرمان1401/09/27سرباز نمونه عکاسی
8 جشنواره جوان سربازایران1401/09/27سرباز منتخب فرهنگی
9 35awards روسیهکشور روسیه1400/03/27مصاحبه با بابک زمین
10 35awards روسیهکشور روسیه1400/03/27مصاحبه با نگین بابک
11 35awards روسیهکشور روسیه1400/03/27مصاحبه با اطلاعات
12 جشنواره عکس راویتهران1397/10/16اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دوره تخصصی عکاسی شبدانشگاه شیراز1398/08/021398/08/05
2 نگاه عکاسانهانجمن عکاسان شهربابک1396/05/051396/06/08
3 کارگاه عکاسی طبیعتانجمن عکاسان شهربابک1395/05/271395/05/29
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهربابکمدیر رسانهشهربابک1400/08/011401/02/01