انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

ستاره اسماعیلی بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۶۶
شهرستان شیراز
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - تئاتر - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی Omid.esmaili.1394@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 روزهای مدرسهگروهیشیراز گالری سروناز1396/08/01
2 روز شیرازگروهیتهران1397/02/14
3 نمایشگاه عکسگروهیدانشکده فنی دختران1402/03/16
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 ترکیب بندی در عکاسیپیام نور واحد شیراز1396/11/011397/03/30
2 فیزیک وایزارشناسی عکاسیپیام نور واحد شیراز1396/11/011397/03/30
3 شیمی عکاسیپیام نور واحد شیراز1396/11/011397/03/30
4 رنگ شناسی در عکاسیدانشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز1402/11/011402/11/01
5 تاریخ عکاسی ایران وجهاندانشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز1401/07/011402/11/01
6 تدویندانشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز1401/07/011402/10/30
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 قرآن و هنر(جشنواره عکس شاهچراغ)شاهچراغ شیراز1402/07/29دوم کشوری
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 تریدیایرافا1394/09/071394/10/28
2 فتوشاپایرافا1394/05/211394/07/09
3 کارآفرینیدانشکده فنی1402/07/171402/07/22
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 سازمان ارشادمدیریت سایتشیراز1396/05/141398/05/31
2 سازمان ارشادمدیر روابط عمومی نشست کودکانشیراز1398/11/281398/12/10
3 گالری سرونازتیم اجراییشیراز1396/12/011397/03/30