انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مصطفی سپه وند بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۴۹
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - تئاتر - عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت - معماری - مناظر شهری
پست الكترونیكی Mostafa.sepahvand@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام 135 Mostafa.sepahvand
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 ماناهنرایرانیگروهیپاریس1400/12/24
2 هنرایرانیگروهیاستابول ترکیه1398/04/24
3 فرهنگ وسنت های ایرانیگروهیگرجستان1397/03/29
4 فرهنگ وهنر ایرانیگروهیارمنستان1396/05/18
5 طنین زندگیگروهیاصفهان1395/06/10
6 نمای نزدیکانفرادیتهران1396/07/14
7 جاذبه های دیدنی ایران درلنز دوربینگروهیگالری گلهای داودی1397/12/10
8 ماناهنرایرانیگروهیفرهنگستان هنر صبا وتهران1396/01/28
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی تخصصیدانشکده فنی وحرفه ای ولیعصرعج تهران1399/07/011399/10/15
2 عکاسی پایه وعکاسی رنگیدانشکده فنی شریعتی1392/11/121393/03/14
3 مبانی هنرهای تجسمیدانشکده میراث1395/11/151396/03/15
4 عکاسی دیجیتال پیشرفته و...دانشگاه واحد121394/07/011394/10/15
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 روش تدریس واموزش مدرسین تهرانمیراث فرهنگی1394/12/171394/12/17
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه هنرتهراندبیر کانون علمی وفرهنگیتهران1391/02/301392/02/30