انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

معصومه الیاسی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۸
شهرستان كرج
گرایش‌های عکاسی مناظر شهری
پست الكترونیكی m_elyasi78@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 دوربین نتگروهیبه صورت مجازی1400/06/01
2 هفته پژوهشگروهیالبرز1399/09/25
3 رخنمون فرم در تصویرانفرادیتهران1398/10/01
4 همه هستیمگروهیاصفهان1399/11/20
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی مقدماتی و پیشرفتهآموزشگاه طرحستان تهران1401/06/011402/07/01
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 35 روسیهروسیه1401/03/20دیپلم افتخار
2 ایده های برتر بنیاد نخبگان البرزالبرز1400/12/04شایسته تقدیر
3 جشنواره رویشالبرز1397/12/01تقدیر
4 جشنواره فرهنگی هنری ایثار دانشجوییمجازی- کرمانشاه1400/10/15رتبه سوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی