انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

حمید میرزائیان بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۲
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - عکاسی مفهومی - طبیعت - معماری - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی mirzaeian@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام hamid_mirzaeian
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 شکوفاییگروهینگارخانه احسان1400/08/12
2 ٍاکسپو ترکیهگروهیاستانبول ترکیه1400/10/03
3 خیال شرقیگروهیفرهنگستان هنر- نگارخانه خیال شرقی1400/10/28
4 بهار اولگروهینگارخانه پنج پنج1401/02/01
5 رویاگروهینگارخانه پنج پنج1401/03/27
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 واحدهای درسی عکاسی پایه تا پیشرفتهدانشگاه آزاد اسلامی1376/07/101379/03/30
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شغل شخصیطراح صنعتی، عکاس و گرافیستتهران1380/03/011401/06/25