انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

محمد مهدی یارجانی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۴
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - تئاتر - عکاسی مفهومی - طبیعت - معماری
پست الكترونیكی mm.yarjani@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 کارگاه ۲۶گروهیسنندج1397/04/18
2 طبیعت چگونه به خود نگاه میکندگروهیپاریس1397/10/14
3 دریچهانفرادیتهران1400/08/01
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 آرین تبلیغاتعکاستهران1401/02/031401/02/03