انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

مهنوش اورک بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۷۰
شهرستان اهواز
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....)
پست الكترونیكی mahnoosh_orak@yahoo.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام mahnooshorak
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی ویژه کودکاناهواز1398/07/181398/07/18
2 عکاسی ویژه کودکاناهواز1398/11/171398/11/17
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 یان پریلندن1398/07/16ارایه پرتفولیو
2 cip festivalیونان1399/05/22شکرت در نمایشگاه عکس
3 جشنواره عکس رضویمشهد1398/09/18برگزیده بخش اردویی
4 نمایشگاه گزوهی لحظه های نابنگارخانه آیریک تهران1397/09/30حضور در نمایشگاه گرو
5 دومین مسابقه ملی عکس آنسوی واقعهاهواز1397/07/13مفام دوم
6 سومین مسابقه ملی عکس آنسوی واقعهاهواز1398/07/13مفام دوم
7 چهارمین نمایشگاه ملی عکس نگاهاهواز1397/11/11حضور در نمایشگاه گرو
8 سومین دوره گرنت عکاسی علی هویسیاهواز1397/11/09برگزیده بخش ازاد
9 دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجرتهران1398/12/12منتخب در نمایشگاه
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 ویرایش عکسباغچه1396/10/211397/02/20
2 عکاسی مقدماتیباغچه1396/03/111396/06/02
3 عکاسی تکمیلیباغچه1396/08/021396/11/10
4 عکاسی پیشرفتهباغچه1396/12/081397/03/05
5 کارگاه اموزشی ادیت حرفه ای پرترهسرو1397/09/301397/10/01
6 ورکشاپ ازایدتصویرگرایی ایده گراییجهاد دانشگاهی1397/08/301397/08/30
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 استودیو کودک نوزاد بارداری آرانمدیریت.عکاساهواز1400/04/021400/04/02
2 استودیو کودک نوزاد بارداری اتاق روشندستیار عکاستهران1401/03/211401/03/21