انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سیدمحمد تبریزی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۳
شهرستان فسا
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....)
پست الكترونیكی faridtabrizi53@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام frd_tabrizi53
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 روایتی از ما 6 نفرگروهیشیراز1394/03/16
2 طبیعت رو به افولانفرادیفسا1394/09/24
3 نگاه خلاقگروهیفسا1397/11/24
4 باز مانده وجود من و زمینگروهیفسا1394/12/18
5 نمایشگاه عکس سیمرغگروهیشیراز1397/03/23
6 چهل سال شکوه نماز عبادی سیاسی شهر فساانفرادیفسا1397/05/25
7 خزان حیاتگروهیفسا1396/09/14
8 سمفونی من و طبیعتانفرادیفسا1397/05/07
9 24 اسنپ شات دوچرخهگروهیایتالیا1399/02/21
10 زندگی بعد از کروناگروهیایتالیا1399/01/01
11 تنوع حیات و آینده ماگروهیفرانسه1400/07/27
12 تنوع حیات و آینده ماگروهیفرانسه1399/07/28
13 نمایشگاه حیات وحش فساانفرادیفسا1399/11/07
14 شکوه پنجره ها - معماری و اینیه تاریخی شهر فساانفرادیفسا1400/12/15
15 دلوار در یک نگاهگروهیاستان بوشهر - بندر دلوار1401/01/06
16 چهل سالگی انقلاب اسلامیانفرادیفسا1397/11/17
17 عکاسی برای بشریتگروهیسایت رسمی سازمان ملل1400/08/21
18 عکس موسسه globalrescueگروهیمرکز پزشکی هیچکاک آمریکا1401/01/19
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسی دیجیتالاداره ارشاد فسا1395/01/251400/10/17
2 عکاسی حیات وحشانجمن سینمای جوان ایران در بوشهر1400/09/081401/02/02
3 عکاسی مقدماتینگارحانه استاد تجویدی فسا1401/03/031401/03/03
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 24 اسنپ شات دوچرخه ایتالیاامریکا1399/02/21در لیست نهایی
2 تقویم کار در شرکت منشین مهر آلمانآلمان1399/09/10عکس نهایی تقویم
3 زندگی بعد از کرونامیلان ایتالیا1399/10/01لیست نهایی نمایشگاه
4 تنوع زیستی- آینده مافرانسه شهر پاریس1399/09/16لبست نهایی نمایشگاه
5 تنوع زیستی- آینده مافرانسه شهر پاریس1400/05/03برگزیده نمایشگاه
6 جشنواره عکس قرقیزستانقرقیزستان1398/04/15پذیرفته
7 جشنواره عکس خیامایران1398/08/08پذیرفته
8 جشنواره عکس خیامایران1397/08/08پذیرفته
9 عکس خیام 1400ایران1400/03/22کاندید جایزه نهایی
10 جشنواره عکس حیات وحش همراه در سفر شرکت globalrescueامریکا1400/09/05رتبه دوم
11 جشنواره عکس هفته محیط زیست استان بوشهربوشهر1400/03/17مقام اول
12 عکاسی برای بشریت - سازمان ملل متحدامریکا1400/04/05لیست نهایی
13 جشنواره عکس استانی بیستبوشهر1401/01/20رتبه سوم
14 جشنواره عکس سامانی تاجیکستانتاجیکستان1400/08/03پذیرفته
15 جشنواره عکس شرکت globalrescueامریکا1400/01/15رتبه اول
16 35awardروسیه1401/02/051 درصد برگزیده
17 35awardروسیه1398/03/05مرحله نهایی
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی دیجیتالسازمان فنی و حرفه ای ایران1394/07/241395/07/19
2 آموزش دورببن های دیجیتالهنر پارسی1393/11/111393/11/11
3 اصول خبرنویسی پیشرفتهخانه مطبوعات فارس1397/05/171397/05/17
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کارخانه کشتی سازی صدرابازرسبوشهر1392/06/051392/06/05