انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

پریسا فلاح بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۲
شهرستان آمل
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - طبیعت
پست الكترونیكی p.fallahphotographer@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام Parisa.fallah111
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 نمایشگاه هفت ثمرگروهیخ مطهری خ کوه نور1401/04/02
2 نمایشگاه هفت ثمرگروهیخ مطهری خ کوه نور1402/04/02
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 ما یکدیگر را تکمیل میکنیمدانشگاه علمی کاربردی واحد 51399/12/16رتبه دوم
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 طبیعت در هنر موسیقیآموزش طبری بابل1400/09/251400/09/25
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شرکت چاپ سیرنگ آملعکاسیآمل1384/01/141394/12/29
2 آتلیه و باغ عروس آیلارعکاسیآمل1394/01/171396/12/17
3 موسسه فرهنگی هنری شمال پایدارتدریسمازندران آمل1398/11/011402/07/01
4 هنرستان غیردولتی فرهنگ و هنرهنراموزمازندران آمل1398/07/011402/07/01