انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

زینب حسن یزدی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۶۳
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی تبلیغاتی - عکاسی مفهومی - معماری
پست الكترونیكی z.h.yazdi63@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام zey__.art.__nab
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 انجمن فرتوران جوانگروهیتهران1398/10/16
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 سایت 1xکشور سوئد1399/09/26منتشر‌ در مجله جهانی
2 سایت جهانی 1xکشور سوئد1399/11/18انتشار در مجله
3 جشنواره بین‌المللی سلامت روانایران1399/12/10پذیرش بخش سلامت روان
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی