انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

فرهاد منطق بروجردی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۷
شهرستان تهران
گرایش‌های عکاسی مستند اجتماعی - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی mantegh@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 کهریزک ، پنجره رو به حیاتگروهیگالری راه ابریشم1394/06/20
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی