انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

علیرضا مهدی زاده بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۴
شهرستان كرمان
گرایش‌های عکاسی مطبوعاتی (ورزشی، خبری.....) - سینما
پست الكترونیكی mehdizadeh.ar@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام alirezamehdizadeh.photo
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 موزه صنعتی کرمانگروهیکرمان1395/10/12
2 زمستانگروهیگالری یادگاران کرمان1397/10/20
3 هنرمندان تجسمی معاصرگروهیگالری آیریک تهران1397/02/07
4 نقش هنرگروهیگالری احسان تهران1396/11/11
5 نقش در نقشگروهیموزه هنر معاصر فلسطین1397/03/07
6 جشنواره بین المللی عکس کودک سورهگروهیخانه عکاسان تهران1374/02/14
7 زن در تصویرگروهیتهران1379/07/15
8 کتاب از نگاه عکاسانگروهینمایشگاه بین المللی کتاب1377/02/19
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
#نام درسمحل تدریسشروع تدریساتمام تدریس
1 عکاسیدانشگاه باهنر کرمان1393/08/041399/04/15
2 کارگاه شناخت عکسموسسه هنری معراج و انجمن عکس سیرجان1397/11/231397/11/23
3 مبانی نظری عکاسیموسسه هنری معراج و انجمن عکس سیرجان1397/11/241397/11/24
4 تاریخچه عکاسی ایران و جهاندانشگاه فرهنگیان رجایی1394/09/261394/09/26
5 کارگاه شناخت عکسموسسه هنری معراج و انجمن عکس سیرجان1397/11/251397/11/25
6 کارگاه بررسی کارکردهای عکاسی مستند اجتماعیارشاد اسلامی کرمان1396/08/221396/08/22
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
#نام برنامهمکان برنامهزمان برنامهمقام کسب شده
1 جشنواره پژوهشی دانشگاه های کرمانکرمان1396/09/26اول
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 آموزش و پرورش کرماندبیرکرمان1375/08/041393/08/04
2 دانشگاه شهید باهنر کرماندانشیارکرمان1399/08/231400/12/15