انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

حامد قصری خوزانی بازگشت
نوع عضویت اصلی
سال تولد ۱۳۵۸
شهرستان اصفهان
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مستند اجتماعی - مناظر شهری
پست الكترونیكی hamed.ghasri@yahoo.com
سایت اینترنتی www.hamedghasri.com
آدرس اینستاگرام ghasrihamed
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 گذر بی وقفه زمانانفرادیگالری گلستان1394/07/24
2 گفتمانانفرادیگالری آپادانا1391/11/13
3 نقطهانفرادیگالری احسان1391/08/19
4 سکوتانفرادیموزه هنرهای معاصر اصفهان1389/09/28
5 اقنومانفرادیکتابخانه مرکزی1388/08/16
6 عکس صباگروهیفرهنگستان هنر1391/08/16
7 هولیوود اصفهانانفرادیموزه عکس تهران1398/03/29
۲- تالیف کتاب
#نام کتابنویسنده/نویسندگانناشرشابکتیراژنوبت چاپسال انتشار
1 ثبوت و ظهورحامد قصری خوزانیشور آفرین978622259055050011400
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 عکاسی عمومیفنی حرفه ای1387/06/011387/11/01
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 روزنامه نسل فردادبیر تحریریهاصفهان1387/01/011396/04/04