انجمن عکاسان ایران

National Iranian Photographers Society

سالار نادرپور بازگشت
نوع عضویت پایه
سال تولد ۱۳۷۱
شهرستان اصفهان
گرایش‌های عکاسی عکاسی مفهومی - مناظر شهری - سایر
پست الكترونیكی salarartg@gmail.com
سایت اینترنتی
آدرس اینستاگرام salarna
سوابق و فعالیت‌های علمی و هنری:
۱- برپایی نمایشگاه
#نام نمایشگاهنوع برپاییمکانتاریخ برپایی
1 سلف پرترهگروهیتهران، گالری شم، شمیده سابق1397/10/07
2 روژ فوتوزگروهیسنندج1397/04/27
3 پانزدهمین جشن تصویر سالگروهیخانه هنرمندان تهران1396/12/01
4 قاب و سینماگروهیپردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان1397/11/30
5 نمایشگاه گروهی عکس گریزگروهیتهران، خانه عکاسان جوان1398/04/13
6 نمایشگاه گروهی قطعیت ساکنگروهیتهران، گالری شم، شمیده سابق1398/04/28
7 نمایشگاه گروهی سلف پرترهگروهیاصفهان گالری نگرش1398/05/18
8 نهمین سالانه کانون عکس اصفهانگروهیموزه هنرهای معاصر اصفهان1398/05/31
9 هفدهمین جشن تصویر سالگروهیخانه هنرمندان تهران1398/12/02
10 دهمین نمایشگاه سالیانه کانون عکسگروهیموزه هنرهای معاصر اصفهان1399/06/13
11 هجدهمین جشن تصویر سالگروهیخانه هنرمندان تهران1399/12/07
12 جشنواره آنلاین هنر زنده استگروهیتیوال1399/12/10
13 نوزدهمین جشنواره تصویر سالگروهیخانه هنرمندان تهران1400/12/06
۲- تالیف کتاب
۳- تدریس
۴- کسب مقام در جشنواره‌ها و مسابقات
۵- دوره‌های آموزشی گذرانده شده
#نام درسنام موسسه / سازمانتاریخ شروعتاریخ پایان
1 فوتوشاپخانه صنعت و معدن ایرانیان1391/08/161391/12/11
2 خوانش به نوشتار، هوفر حقیقیکانون عکس اصفهان1400/03/251400/04/08
3 عکاسی فاین آرت، مهرداد افسریکانون عکس اصفهان1396/09/081396/09/10
4 مبانی عکاسیانجمن سینمای جوان1396/04/251396/07/20
5 نشست تخصصی فیلمبرداری، محمود کلاریپاتوق فیلم کوتاه انجمن سینمای جوان اصفهان1398/04/231398/04/24
6 هنرهای اجرایی و بینا رشته ایکانون عکس اصفهان1399/09/081399/09/10
۶- سوابق شغلی
#نام سازمانعنوان سمت / شغلشهر محل اشتغالتاریخ شروعتاریخ پایان
1 کانون عکس اصفهانسرپرست کارگروه طراحی گرافیکاصفهان1397/07/141398/06/14
2 کانون عکس اصفهانسرپرست کارگروه طراحی گرافیکاصفهان1396/10/011397/06/31
3 کانون عکس اصفهانسرپرست کارگروه طراحی گرافیکاصفهان1399/07/011400/06/31
4 کانون عکس اصفهانعضو کارگروه آموزشاصفهان1399/07/011400/06/31
5 کانون عکس اصفهانعضو هیئت مدیرهاصفهان1399/07/011400/06/31